Kronik böbrek hastalıklarında dikkat edilecekler

KRONİK BÖBREK HASTALIĞININ TANISI

Kronik böbrek hastalığının tanısı oldukça kolaydır. Kanda üre (BUN; Kan üre azotu), kreatinin ve idrarda protein ölçümü tanının büyük oranda konulmasını sağlar.
Vücudumuz her gün birçok atık madde üretmektedir. Üretilen atık maddelerin atılımı en çok böbreklerimiz ile olmaktadır. Böbreklerin süzme organı olan nefronda diyabet-hipertansiyon- böbrek iltihabı (glomerulonefrit) gibi hastalıklara bağlı hasar gelişmesi sonrası üretilen toksik maddeleri atamayız. Bu nedenle vücudumuzda üre, kreatinin, asit gibi maddelerin birikimi oluşur.

Hastalık genellikle sinsi seyretmekle birlikte:
  • Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)
  • Geceleri idrara kalkmaya başlamak
  • İdrar miktarında azalma veya artma
  • Bacaklarda şişlik (ödem)
  • Sebebi açıklanamamış kansızlık (anemi)
  • Halsizlik
  • İştahsızlık, bulantı
  • Ciltte kaşıntı

Durumlarında mutlaka böbrek hastalığı dışlanmalıdır.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI TEDAVİSİ

Kronik böbrek hastalığı erken dönemde saptanır ve uygun şekilde tedavi edilirse ilerlemesi engellenebilir veya hastalığın yavaş ilerlemesi sağlanabilir. Böbrek hastalarında kalp damar hastalığı gelişme riski ve ölüm riski fazla olduğundan nefroloji uzmanı tarafından takip edilmeleri ilgili risklerin doğru yönetilmesi açısından önemlidir. Hastalığın tedavisi diyet ve bazı ilaçlardan oluşur. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa ve tedaviye uyum ne kadar iyi olursa yararı o kadar fazla olur.