Diyabet ve Böbrek

Diyabet sıklığı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yüksek bir hızla artmaktadır. 10-15 yıl içinde, yaklaşık %20-30 hastada diyabete bağlı böbrek hastalığı gelişecektir. Diyabetik nefropati, hem kronik böbrek hastalığının hem de son dönem böbrek yetmezliğinin en sık nedenidir. Diyabete bağlı böbrek hastalığının olması aynı zamanda kardiyovasküler hastalık riski artışı ile de birliktedir.

Diyabetik hastalarda böbrek fonksiyonlarının bozulması tipik olarak şu evrelerden
geçmektedir;
1- Hiperfiltrasyon
2- Mikroalbuminüri
3- Aşikar proteinüri
4- Son dönem böbrek hastalığı

Hastaların hiperfiltrasyon ve mikroalbuminüri evrelerinde tespit edilmesi hastalığın ilerlemesini durdurma-yavaşlatma açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle hastaların hastalık ile ilgili bilgilendirilmesi ve
1. Diyet uyumu
2. Kan şekeri kontrolü
3. Kan basıncı kontrolü
4. Düzenli olarak takip edilmesi gereklidir.

Yapılan araştırmalarda idrarda protein atılımı ne kadar fazla ise, kan şekeri-kan basıncı kontrol, diyet uyumu ne kadar kötü ise hastalığın ilerlemesi o kadar hızlıdır. Sonuçta hastada son dönem böbrek yetmezliği gelişecektir.

Ayrıca böbrek hastalığına ek olarak göz, kalp-damar ve sinir sistemlerinde ciddi hasarlarda gelişecektir. Bu nedenle hastanın iyi bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Sonuç olarak diyabet tanısı alan hastaların mutlaka düzenli olarak nefroloji uzmanı tarafından takip edilmesi hastalığın erken tanısı ve ilgili oluşabilecek sorunların gelişebilmesini engelleme ve geciktirme için önemlidir.